אליהו נתנאל 'ינון ואליה אני שולח' עיון בשניים מפיוטי העקדה

לע"נ דניאל יעקב מנדל הי"ד בן דוד ושר 1 ל הי"ו נפל בשכם ביום י"ג בניסן תשס"ג פתחי דברים פרשת העקדה ( בראשית כ"ב , א-יט , ( מכווצת כולה בתוך תשעה עשר פסוקים בלבד . האין הדבר תמוה י נאמר לנו בראש הפרק שבמהלך ההתרחשויות המתרקם בו , עומד להיעשות על ידי אברהם מעשה נורא ( תרתי משמע ;( והנה , כמעט לכל אורך הכתובים , רוויי המתח , עוטף את הפרק מעטה סמיך של שתיקה . אין שיג ואין שיח - דממה מוחלטת ! אכן , מקצת ממה שהתרחש במהלך העקדה אנו לומדים מן המקרא , העושה זאת באיפוק רב ; וביתר הרחבה מן המדרש , הפותח בתיאוריו חלון למתרחש מאחורי הקלעים . עיקר ענייננו במאמר זה הוא הדרך שבה מוצגת העקדה בפיוט , השואב דרך כלל מן המדרש , אולם צובע לעתים את תיאוריו בצבעי התקופה שבה נכתב . רבים רבים , במהלך הדורות , ובראשם : דרשנים , פרשנים , פייטנים , ומחברי מאמרים - דיברו בנושא העקדה . בפתיחת המאמר נסקור בקצרה את העולה מן המקרא ומן המדרש בנושא זה , ובהמשכו נשים את עיקר מעיינינו בפרק הפיוט , אשר בתיאוריו נשען על המקרא ומתפרנס מן המדרש . נעסוק בפיוט באמצעות שניים מפיוטי העקדה - נושא שהיה קרוב ללבם של פייטנים רבים , אשר...  אל הספר
תבונות