ישראל רוזנסון ואורי אהרן תוקף קדושת היום - יישומים פרשניים לפיוט 'ונתנה תוקף'

הקדמה בשורות הבאות נסרטט מספר פרשנויות לתפילת 'ונתנה , 'תוקף רבים יסכימו על אפיונה כאחת מנקודות השיא בתפילת הימים הנוראים ' , וככזו זכתה להתייחסות פרשנית והגותית . , 'פרשנות' תורה בפני עצמה היא , ואין דומה פרשנותה של תפילה לפרשנות של טקסט מקודש אחר . הגישה שתוצע כאן היא פרשנות במובן הרחב - הרב-תחומי של המושג . ברי , שהתייחסות לקורותיה של התפילה , עיונים ספרותיים ולשוניים בה ופרשנותה המוזיקלית מעניקים למכלול הזה גוון רב-תחומי , ויש בכך כדי להעשיר את יחסו של המתפלל לתפילתו . אך כשבתפילות עסקינן , יש מקום להבחנה - קשה ומורכבת ככול שתהיה - בין התפילה כטקסט , לבין התפילה כהתרחשות . כטקסט , עשויה התפילה להיות מנותחת באזמלים הפרשניים הפילולוגיים-ספרותיים או ההיסטוריים , שביסודם הינם כלים של 'בית . 'המדרש כהתרחשות , יש מקום לדבר על חוויה המוגבלת לזמן . 1 חשוב בעינינו התיאור הבא , הנוגע בכמה מהנקודות החשובות שיוזכרו בהמשך מאמרנו 1 "הרגע הנשגב ביותר בכל התפילה הוא כשפותחים את הארון ומתחילים בתפילת 'ונתנה . 'תוקף אימה ופחד תוקפים את כולם . הפיוט נאמר - כשהמתפללים עטופים בטליתות על ראשיהם - בפי כו...  אל הספר
תבונות