אמנון בזק זמן חיבורה של תפילת חנה

פתיחה לאחר שנפקדה חנה בבן , שעליו הרבתה כל כך להתפלל ולייחל , היא מעלה אותו למשכן ה' בשילה , כדי לקיים את נדרה ( שמ"א , 'א כד-כח . ( בשלב זה , לפני שמתוארת שיבתו של אלקנה הביתה - "וילך אלקנה הרמתה על ביתו" ( , 'ב יא , ( מביא המקרא את תפילתה של חנה : ( א ) ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה' רמה קרני בה' רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך . ( ב ) אין קדוש כה' כי אין כלתך ואין צור כאלוהינו . ( ג ) אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות ה' ולא [ ולו קרי ] נתכנו עללות . ( ד ) קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל . ( ה ) שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה . ( ו ) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל . 0 ) ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם . ( ח ) מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי לה' מצקי ארץ וישת עליהם תבל . ( ט ) רגלי חסידו [ חסידיו קרי ] ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכדו יגבר איש . ( י ) ה' יחתו מריבו [ מריביו קרי ] עלו [ עליו קרי ] בשמים ירעם ה' ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו . מבנה התפילה ברור למדיי : בפתיחה ( פס' א-ב ) באים לידי...  אל הספר
תבונות