יעקב מדן על שתי הפטרות ועל שתי עקרות

פתיחה שתי ההפטרות הנהוגות בראש השנה נקבעו בגמרא במגילה ( לא ע"א ) ונפסקו להלכה בשלחן ערוך ( אורח חיים סי' תקפד . ( קריאת היום הראשון עוסקת בפקידת שרה ובלידת יצחק , וההפטרה בפקידת חנה , והביאור המקובל ( עיין רש"י שם ) לזיקתן לראש השנה הוא על פי הגמרא בראש השנה ( יא ע"א , ( שפקידתן של שרה ושל חנה הייתה בראש השנה . קריאת היום השני עוסקת במצוות היום - בזיכרונות , ולכן הקריאה היא בעקדת יצחק , ובחתימת ברכת זיכרונות : "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים . "תזכור בהפטרה של היום השני נזכר הפסוק ! "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד" ( ירמיהו ל"א , יט , ( והוא נזכר גם בתפילה בין פסוקי הזיכרונות שבנביאים . לפי הסבר זה , קיים קשר ברור בין פרשת היום הראשון לבין הפטרתה , וקשר ברור בין פרשת היום השני לבין הפטרתה . אך הקשר בין קריאות היום הראשון , העוסקות באירועים שקרו בראש השנה , לבין קריאות היום השני , העוסקות בברכת זיכרונות , הוא קשר קלוש . אפשר , שקריאת ראש השנה בשני ימיו היא קריאה אחת , 'קריאה , 'אריכתא ועיקרה עקדת יצחק , שהיא הזכות העיקרית שאנחנו מזכירים לפני הקב"ה , כדי שי...  אל הספר
תבונות