איור ‭:6‬ רישום פסיפס בית הכנסת בציפורי (מתוך: ז' וייס וא' נצר [לעיל, הערה ‭,[5‬ עמ' ‭,14‬ באדיבות ז' וייס‭.(‬