איור ‭!5‬ ציור העקדה מפסיפס בית הכנסת בציפורי. בצד שמאל מתוארים הנערים והחמור, מצד ימין שרד ראשו של האיל הקשור לעץ. דמויותיהם של אברהם ויצחק היו, ככל הנראה, בחלק שנהרס מצר ימין (מתוך: ו' וייס וא' נצר [לעיל, הערה ‭,[5‬ עמ' ‭,33-30‬ באדיבות ו' וייס‭.(‬