איור ‭:3‬ פסיפס בית הכנסת בבית אלפא (צילום ו ז' רדובן‭.(‬