איור ‭:2‬ ציור העקדה מפסיפס בית הכנסת בבית אלפא (צילום: ז' רדובן‭.(‬