איור ‭;1‬ ציור העקדה מבית הכנסת בדורא אירופוס (ארכיון התצלומים, בית התפוצות, תל אביב‭.(‬