יהושע רייס "תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק" ציור העקדה בבתי הכנסת העתיקים ומשמעותו

א . פתיחה סיפור עקדת יצחק עומד במוקדן של יצירות אמנות רבות . מסתבר , שהדרמה האנושית שהתחוללה במהלך הסיפור , הניעה אמנים רבים להביע את פרשנותם לאירוע . מה היה גילו של יצחק ? מה חש אברהם ? כיצד הגיב יצחק ועד כמה היה שותף במעשה ? שאלות אלו ואחרות היוו בסיס למדרשי אגדה ולפרשנות ויזואלית בציורים רבים של הסיפור לאורך מאות בשנים . אולם , לא רק הדרמה האנושית הפכה את סיפור העקדה למרתק . נדמה שהמוטיבציה לעסוק בסיפור זה הייתה דתית , לצרכים חינוכיים ודידקטיים , ולפיכך ציורי העקדה מצויים בהקשרים דתיים וליטורגיים . המשמעות הדתית הצפונה בסיפור ממלאה את ההוויה הדתית כולה . הציווי האלוהי לאברהם מול המוסר הטבעי , הצייתנות של אברהם ונכונותו לעקוד את בנו , מידת הרחמים והחסד שהתגלו במהלך הסיפור , היוו מוקדים רבי-עניין להוגי דעות , לדרשנים ולאמנים . סיפור העקדה מופיע גם בציורי בתי הכנסת העתיקים , בציפורי , בבית אלפא ובדורא אירופוס . דמויות מקראיות נוספות מצוירות על רצפות בתי הכנסת , כגון דמותו של דוד על רצפת בית הכנסת בעזה , וייתכן שגם במרות , וכן שמו של דניאל על רצפת בית הכנסת בנערן . אך בשונה מציורי עקדת ...  אל הספר
תבונות