יהונתן יעקבס "ויאמר הנני" - דמותו של אברהם בפרשת העקדה

א . פתיחה סיפור עקדת יצחק ( בראשית כ"ב ) זכה לבחינה מדוקדקת מזוויות ראייה רבות ושונות מטרת המאמר הנוכחי לבדוק פרט אחד מבין הפרטים הרבים המהווים חלק מסיפור העקדה . נבחן את תגובותיו של אברהם לצו האלוהי , כפי שהן משתקפות בכתובים . המדרש תיאר באריכות ויכוח בין השטן ובין אברהם בדרכו לעקדה י בא לו סמאל אצל אבינו אברהם . אמר לו : מה סבה אובדת לבנך , בן שנתן לך לק' שנה את הולך לשחטו ? אמר לו : על מנת כן . אמר לו : ואם מנסה הוא לך יותר מיכן את יכול לעמודי ... אמר לו . ויתר על כן . אמר לו : למחר אומר לך שופך דם אתה , ואתה חייב . אמר לו : על מנת כן ' . וביתר פירוט וחריפות במדרש תנחומא קדמו השטן בדרך ונדמה לו כדמות זקן . אמר ליה : לאן אתה הולך ? אמר ליה : להתפלל . אמר ליה : ומי שהולך להתפלל למה אש ומאכלת בידו ועצים על כתפו ? אמר ליה : שמא נשהה יום או יומיים ונשחט ונאפה ונאכל . אמר ליה : זקן לא שם הייתי כשאמר לך הקב"ה 'קח את , 'בנך וזקן כמותך ילך ויאבד בן שנתן לו למאה שנה י לא שמעת המשל מה שהיה בידו אבדו ומבקש מאחרים י ואם תאמר יהיה לך בן אחר , תשמע מן המשטין ותאבד נשמה שתחייב עליה בדין י אמר ליה :...  אל הספר
תבונות