יהודה שביב מסכת ראש השנה - בעיות ופתרונות

א . מסכת ראש חודש או מסכת ראש השנה מסכת המיוחדת למועד מסוים , בדין הוא שתעסוק בהלכות ובעניינים המיוחדים לזה היום . ואכן , כך מצינו ברוב המסכתות שהוקדשו למועדים שונים j מסכת סוכה - כולה בענייני סוכות ; יומא - כולה בענייני יום הכיפורים , וכיוצא בהן מסכתות . מתמיה אפוא לגלות , שלא כן הדבר במסכת ראש השנה . מה מצווה מיוחדת לראש השנה - מצוות השופר , שראש השנה הוא "יום , "תרועה והנה רק מיעוטה של המסכת מוקדש לנושא זה , ואף אותו חלק אינו בתחילת המסכת . המסכת מחזיקה ארבעה פרקים . ענייני השופר מתחילים רק במשנה השנייה בפרק השלישי , כלומר , בחלקה השני של המסכת ; ואף בזה החלק לא מוקדשות כל המשניות לענייני היום , אלא פונים בהן - על דרך האסוציאציה המקובלת במשניות - לעניינים אחרים . כך משנה ד ורובה של משנה ח בפרק השלישי , ומשנה ב ברביעי , אינן עוסקות כלל בשופר של ראש השנה . אמנם , שתי המשניות הראשונות במסכת מדברות גם בעניין ראש השנה , אבל משם ואילך עוסקים הפרק הראשון והפרק השני בענייני קידוש החודש והלכותיו . עוד משנה אחת בנושא קידוש החודש מצויה בהמשך המסכת en ד מ"ד . ( נמצאת מחצית המסכת עוסקת בעניין אח...  אל הספר
תבונות