יונתן גרוסמן 'היום הרת עולם' לאור 'לידתם' המחודשת של נח ויונה

נחלקו תנאים מתי נברא העולם : "תניא : רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם , בתשרי נולדו אבות ... רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם , בניסן נולדו אבות" ( ראש השנה י ע"ב - יא ע"א . ( למחלוקת זו פנים רבות , הדורשות עיון והסבר . אנו מבקשים להתמקד בשאלת זמן בריאתו של העולם , אשר ר' אליעזר סבור כי הוא התרחש בתשרי ואילו ר' יהושע סבור כי בניסן העולם נברא . להפתעתנו נראה , כי בניגוד לכללי הפסיקה הרגילים , שלפיהם אין פוסקים כר' אליעזר , דווקא בשאלת זמן בריאת העולם מצאה דעתו של ר' אליעזר שביתה בעולמנו . כך אנו אומרים בראש השנה , מיד לאחר תקיעת שופר דמעומד : "היום הרת עולם , היום יעמיד במשפט כל יצורי . "עולמים ההסבר הפשוט לביטוי "הרת עולם" הוא הריונו של העולם , כלומר חידוש העולם ובריאתו , כשיטתו של ר' אליעזר . כך כתב ר' דוד בר' יוסף אבודרהם ? היום הרת עולם - על שם 'ורחמה הרת עולם' ( ירמיהו , 'כ יז , ( כי בתשרי נברא העולם והיה הריונו , כי ההריון יאמר גם על עת הלידה כמו 'הורה גבר' ( איוב , 'ג ב ... ( נמצא שהיום נגמר הריונו של עולם ולכך כל העולם נדון ביום זה . י לא רק בפיוט זה אנו מאמצים את דעתו של ר' אליע...  אל הספר
תבונות