יצחק ברנד ראש השנה והושענא רבה - מחגי מקדש לימי דין

א . מצוות תקיעה - בין מיושב למעומד . 1 המקורות התנאיים היכן תוקעים בתפילה ? ממקורות תנאיים שונים עולה , כי סדר התקיעות משולב בסדר הברכות שבתפילת העמידה של ראש השנה - מלכויות , זיכרונות ושופרות : . 1 כך שנו במסכת ראש השנה : סדר ברכות - אומר : אבות וגבורות וקדושת השם , וכולל מלכיות עמהן , ואינו תוקע ; קדושת היום ותוקע ; זכרונות ותוקע , שופרות ותוקע ... דברי רבי יוחנן בן נורי . אמר לו רבי עקיבא : אם אינו תוקע למלכיות - למה הוא מזכיר ? אלא אומר : אבות וגבורות וקדושת השם , וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע ; זכרונות ותוקע ; שופרות ותוקע ... ( פ"ד מ"ה . ( שילוב התקיעות בברכות התפילה ניכר בשתיים ; ראשית , סדר התקיעות מופיע תחת הכותרת "סדר . "ברכות שנית , ובאופן חד יותר : לדעת ר' עקיבא התקיעות והברכות מעורות זו בזו , עד כי לא ניתן להפריד בין השתיים : לא ייתכן שתיאמר ברכת מלכויות אם לא מתלווה אליה תקיעה . . 2 ברוח זו , שליח הציבור הוא הקובע את סדרן של תקיעות ( מתקיע : ( העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה - השני מתקיע ... ( שם מ"ז . ( . 3 ברור , אם כן , שהתוקע שלא במסגרת הברכות איננו יוצא ידי ...  אל הספר
תבונות