בראש השנה ייכתבון

ביאש השנה ייכתבון עיצוב עטיפה ; מיכל קוטנר בשער ו ציור העקדה מבית הכנסת בדורא אירופוס , סוריה , שנת 245 לסה '' נ ( ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב ) בראש השנה ייכתבון קובץ מאמרים על ראש השנה עורך אמנון בזק הוצאת תבונות אלון שבות תשס"ג B ROSH HASHANAH YIKKATEIVUN Studies on Rosh Hashanah  אל הספר
תבונות