ביבליוגרפיה נבחרת

יוסף אגסי , בין דת ללאום : לקראת זהות לאומית ישראלית , תל אביב : פפירוס , 1984 שרה אוסצקי לזר , אסעד גאנם ואילן פפה ( עורכים 7 , ( דרכים : אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל , גבעת חביבה : המכון לחקר השלום , 1999 אורי בן אליעזר , "האם מתהווה חברה אזרחית בישראל ? פוליטיקה וזהות בעמותות , "החדשות סוציולוגיה ישראלית , מס' , 1 כרך , 1999 , 2 עמ' 98-51 ניצה ברקוביץ , "אשת חיל מי ימצא ? נשים ואזרחות , "בישראל סוציולוגיה ישראלית , מס' , 1 כרך , 1999 , 2 עמ' 318-277 יצחק לאור , אנו כותבים אותך מולדת : מסות על ספרות ישראלית , תל אביב : הקיבוץ המאוחד , 1995 בועז עברון , החשבון הלאומי , תל אביב : דביר , 1988 יואב פלד ( עורך , ( ש"ס : אתגר הישראליות , תל אביב : ידיעות אחרונות , 2001 מנחם פרידמן , החברה החרדית : מקורות , מגמות ותהליכים , ירושלים : מכון ירושלים לחקר ישראל , 1991 ברוך קימרלינג , "הישראלים החדשים : ריבוי תרבויות ללא רב , "תרבותיות אלפיים , : 1998 , 16 עמ' 308-264 יאיר שלג , הדתיים החדשים : מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל , ירושלים : כתר , 2000 Baruch Kimmerling , The Invention an...  אל הספר
כתר הוצאה לאור