הנחת סיום

עם קץ שלטון האחוסלים המדינה הישראלית נמצאת על פרשת דרכים ועליה לאמץ הכרעות חברתיות ופוליטיות גורליות . אמנם בעת כתיבת ספר זה , בעיצומה של המלחמה המוגבלת בין הרשות הלאומית הפלשתינית לבין ישראל ולאחר הבחירות , נראה כאילו המצב הפוליטי בארץ הוסג לאחור בעשור או שניים . אף על פי כן אין כיום ספק כי בסופו של דבר — מוקדם יותר משנדמה — יסתיים הכיבוש הישיר והעקיף של הגדה המערבית ורצועת עזה , והגבולות יתייצבו פחות או יותר סביב קווי ישראל הישנה . יהיה זה ניתוח קשה וכואב אך הכרחי לצורך הבראת החברה והמדינה . בעיקרו של דבר , אץ משמעות רבה להבדל בין מפלגות או צירוף המפלגות ששולטות בארץ , שכן מבחינת ההכרח לנטוש את השטחים עברנו זה כבר את נקודת האל חזור . השאלה שנותרת פתוחה נוגעת למחיר שישראל והפלשתינים ייאלצו לשלם עד להשלמת הסדר ביניהן . יש לצפות שגם אחר כך הפיוס בין ישראל ובין העם הערבי , והפלשתינאים בפרט , יהיה תהליך איטי . הוא עלול להימשך דור או שניים . אך גם מהירות הפיוס ועומקו יהיו תלויים במידה ניכרת בטיב המשטר והסדר החברתי בישראל . בתוך התהליך הדינמי הזה עדיין מתרוצצת דילמה פנימית חשובה : בין המשך ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור