הכרעות גורליות

מתוך סקירת שלל התרבויות האלה עולה בבירור כי המדינה נמצאת על פרשת דרכים . עליה לפנות להכרעות חברתיות גורליות . הקולקטיב הישראלי נתון בעיצומם של שינויים מפליגים , הבאים לידי ביטוי בערעור הנורמות המקובלות בלי שהתגבשה מערכת ערכים חלופית בעלת תוקף . מסימניה של המבוכה הזו הפוקדת אותנו היה טירוף המערכות לפני , בתוך ואחרי בחירות פברואר . 2001 בצד האיום הטמון במצב זה , האי יציבות הגוברת של המערכת הפוליטית והחברתית יכולה ליהפך גם לברכה . היא מניחה למפלגות , למוסדות ולדפוסי חשיבה ישנים להתפורר ולהתאייד , ומעניקה סיכוי לצמיחת דפוסים חדשים שאת אפשרויותיהם טרם שיערנו . כך , למשל — יהא אשר יהא המשטר בארץ — מתוך המציאות מסתמנות מגמות ברורות : סגירת הגבולות החברתיים והמרחביים ; היחלשות התכונות המאפיינות חברת מהגרים מתיישבים ; מגמה של נורמליזציה ומעבר הדרגתי לחברה ילידית ; והכרה גוברת בלגיטימיות של הריבוי והשוני התרבותי כחלק מתהליכי הדמוקרטיזציה והדה מיליטריזציה . מצד אחד החברה מתפצלת לתרבויות שונות , המנהלות ביניהן מאבקים חריפים על כללי המשחק ועל הקצאת הנכסים המשותפים . אך יחד עם זאת , נבנה רב שיח , כ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור