אתגר האזרחים בשוליים

לפלח אחד הנוגע לעניינו של ספר זה יש ההיסטוריה הממושכת ביותר . הזיקה בין האחוסלים לבין ערביי ארץ ישראל נמשכת מאז ראשית ההגמוניה האחוסלית בתקופת היישוב — ועד היום לא מצאה את פתרונה . אין ספק שמבין כל התרבויות והפלחים במדינה , הערבים מציבים את האתגר הרציני ביותר באשר לאופייה , זהותה וכללי המשחק הנהוגים בה . לא רק משום שעל פי עקרונות המוסר והדמוקרטיה האמיתית לא ייתכן שחלק מן האזרחים יהיו בעלי זכויות פחותות במובהק . קשה מאוד להתייחס כיום אל למעלה ממיליון האזרחים הערביים — כ 20 % > מהכלל שתוך עשור יהפכו קרוב לוודאי לרבע — כאל מי שאינם זכאים לשיתוף מלא בזירת המאבקים על עיצוב דמותם של הישראלים ושל ארצם . גם ללא האוכלוסייה הערבית של הגדה המערבית ורצועת עזה , המצויים בתהליכי "הפרדה" מן המרחב שבשליטת ישראל , מבחינה דמוגרפית ישראל נהפכת למדינה בעלת שונויות תרבותיות עמוקות , אך אף ליותר מזה : מדינה דו לאומית דה פקטו . משום כך , אך גם מסיבות נוספות שיובאו להלן , עצם קיומה של האוכלוסייה הערבית נתפס כסותר מספר הנחות בסיסיות שהמדינה מושתתת עליהן . על כן אנו חייבים , וניאלץ עוד יותר בעתיד , לבחון מחדש ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור