הקדמה

ספר זה אינו אקדמי , אף כי הוא מבוסס על כשלושים וחמש שנות מחקר , הוראה והתבוננות בחברה הישראלית ובחברה הפלשתינית . זה ספר הנוקט עמדה אידיאולוגית , מתוך זווית הומניסטית רדיקלית , ותכליתו לתרום לשיח הציבורי על פלגיו ורבדיו . דומה שדווקא עכשיו , עם הקשיים הגדולים שנקלענו אליהם במגעינו עם הפלשתינים , ביחסים עם האזרחים הערביים ולנוכח תוצאות הבחירות , קיים צורך כמעט נואש בהחייאתו של הדיון הביקורתי ובהעלאת רעיונות חדשים : גם כאלה החורגים מן הקונסנזוס היהודי המקודש — ואולי בעיקר כאלה . תודתי נתונה לגדעון סאמט , עורך הסדרה , שעודד אותי להעלות את הדברים על הכתב . הוא לחץ עלי לחצים בלתי מתונים לחדד ולחדד עוד את טיעוני , ובעיקר להיפטר מן העגה והגישה האקדמיות . כמו כן אני חב תודה לכל צוות הוצאת כתר , שעשו יד אחת כדי להפיק את הספר בצורה נאמנה ומקצועית . תודה מיוחדת , כפולה ומכופלת , אני חב לעוזרתי , קרן אור שלזינגר , שהסיוע שלה היה הרבה מעבר לטכני . היא היתה הקוראת הראשונה והביקורתית מאוד של כתב היד ותרמה מרעיונותיה . ירושלים , יולי 2001  אל הספר
כתר הוצאה לאור