לקריאה נוספת

אביגל , ש . , ( 1985 ) "משפחת לוין רוצים , "לחיות דבר השבוע , . 3 . 5 . 85 אגסי , י . , ( 1998 ) מבוא לפילוסופיה מודרנית , תל אביב : משרד הביטחון . אהרוני , ר . , ( 1997 ) היער שבבטן : על מחזות נסים אלוני , ישראל : תג . אופנהיימר , י . , ( 1991 ) "משהו משתנה אצל חנוך , "לוין דבר , . 15 . 11 . 91 אלכסנדר , ד . , ( 1985 ) ליצן החצר והשליט : סאטירה פוליטית בישראל , תל אביב : ספרית פועלים . אסלין , מ . , ( 1985 ) תיאטרון האבסורד , תל אביב : זמורה ביתן . ארטו , א . , ( 1995 ) התיאטרון וכפילו , תל אביב : בבל . באחטין , מ . , ( 1978 ) סוגיות הפואטיקה של דוסטוייבסקי , תל אביב : ספרית פועלים . בלבן , א . , ( 1995 ) גל אחר בסיפורת העברית , סיפורת עברית פוסטמודרנית , ירושלים : כתר . בנימין , ו . , ( 1996 ) הרהורים , מבחר כתבים ( כרך , ( 'ב תל אביב : הקיבוץ המאוחד . בן פורת , ז . , ( 1985 ) , "בין טקסטואליות" הספרות , 34 עמ' . 178-170 בראון , א . , ( 2000 ) "מושחלים לראווה על עמוד הקלון של שדרתנו : תבנית n Trauerspiel במחזות הייסורים של חנוך , "לוין מותר , 8 עמ' . 36-15 ברזל , ה . , ( 1995 ) "אי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

מרכז הקשרים, אוניברסטת בן-גוריון בנגב