ביבליוגרפיה

אבישג ( ללא שם משפחה ) ( תשל"א , ( "דור , "יצחק שדמות , 'מ עמ' . 49-42 אדיבי שושן , א . , ( 1991 ) בין טקסטואליות בתקופה של חוסר קונצנסוס תרבותי : פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת מלחמת לבנון , עבודת גמר לתואר מוסמך , חיפה : אוניברסיטת חיפה . אופנהיימר , י . , ( 1991 ) "פואטיקה של , "כוח סימן קריאה , 22 עמ' . 216-204 אייסכילוס , ( 1990 ) אגממנון , תרגום : אהרון שבתאי , תל אביב : שוקן . אלון , ע . ( תש"ל , ( "עקידת יצחק ובן זמננו" ( שיחה , ( שדמות ל"ה , עמ' . 29-18 אלוני , נ . , ( 1980 ) הכלה וצייד הפרפרים , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . , ( 2002 ) הנסיכה האמריקאית , תל אביב : למשכל . , ( 2004 ) בגדי המלך , תל אביב : ידיעות אחרונות . אלתרמן , א . , ( 1972 ) עיר היונה , תל אביב : הקיבוץ המאוחד , עמ' . 225-224 ( , ( 1993 מחזות , תל אביב : הקיבוץ המאוחד , עמ' . 259-139 באחטין , מ . , ( 1989 ) הדיבר ברומן , תרגום : ארי אבנר , תל אביב : ספרית פועלים / הקיבוץ המאוחד . , 'בארת ר . , ( 1998 ) "המיתוס , "היום מיתולוגיות , תרגום : עידו בסוק , תל אביב : בבל , עמ' . 290-233 בורריאר , ( 2000 ) . 'ז אמריקה , ת...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

מרכז הקשרים, אוניברסטת בן-גוריון בנגב