הערות

1 כל הציטטות ממחזותיו של לוין ומיצירות אחרות שלו לקוחות מהקבצים שיצאו לאור בהוצאת סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד : מה איכפת לציפור , ; 1987 חפץ ואחרים , ; 1988 סוחרי גומי ואחרים , ; 1988 יסורי איוב ואחרים , ; 1988 מלאכת החיים ואחרים , ; 1991 הזונה מאוהיו ואחרים , ; 1996 משפט אונס ואחרים , ; 1997 ההולכים בחושך ואחרים , המתאבל לאין קץ ואחרים , הנאחזים ואחרים , אשכבה ואחרים , החייל הרזה ואחרים , ; 1999 הילדה חיותה רואה ממותה , ; 1999 חיי המתים , . 1999 2 יצחק לאור , הקומדיה של חנוך לוין : פטישיזם כאופן קיום , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , אוניברסיטת תל אביב , , 1999 עמ' . 7 3 שם , עמ' . 14 4 ראו Michel Foucault , The OrderOf Things , An Archaeologyof the Human . Science , London : Tavistock Publications , 1970 mrwn 5 ההומניסטית של ההשכלה השפיעה גם על תפיסת האדם בראשית המאה העשרים , והיא מקושרת יותר מכול עם המדע האמפירי . האדם המדעי האמין באובייקטיביות שבתפיסות שלו עצמו וחיפש שיטות שיוכיחו באופן אקטיבי את השערותיו ואת הנחותיו . הוא האמין כי באמצעות המדע והתבונה נוכל לזכות בגישה לאמית...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

מרכז הקשרים, אוניברסטת בן-גוריון בנגב