"עד שתגיע למרכז, שם הילד המבוהל והנכשל" - המהלך הקריטי מהילדותי לילדי

הלוחם כמעין תרועה נשמעת בתוכי , מזעזעת את ישותי , ומשהו מזדקף בי קוממיות , מוכן להלחם . כאדם קדמוני אני , או כאינדיאני משוח בצבעי קרב גסים , מנפנף ןקךדם . נגד מי ? איפה האויב ? בתוכי , כמו בבה בתוך בבה , אלף אינךיאנים , כל אחד חור יותר , משוח בפחות צבעים מזה החיצוני לו עמידתו מהססת יותר עד שמגיעים לאינדיאני לבז מאד , שמא צהבהב , ישיש או ישישה מונגולית , ובתוכה ישישות נוספות , כבר מזמן לא מונגוליות , אךךבא , נ ? גשות יותר ויותר בנות עמנו , ומגיעים לבסוף , בחלק הפנימי , לזקנה גב : ? ת , ובתוכה אלף זקנות הנעשות יותר ויותר ילדותיות , בבות לפנים מבבות של ילךים , אחד מבעת ממשנהו , עד שתגיע למךכז , שם הילד המבהל והנכשל . אלפי בבות נאלצנו לקלף עד שהגץנו לגךעין , ואף זה ? גךין לא הגךעין ממש , הלא בתוך הילד הנשנק כבר אין דמות כלל , שם מפךפךת המהות קל האימה , ידיעת הכשלון , ההנהון הבלתי פוסק לנורא מכל . כקנגעתי בך , מצמיד אליך בחזל , ה את מצחי , הצלחתי ל ? גצר את הרטט . ( חיי המתים , עמ' ( 81 " הלוחם" הוא טקסט מפתח בפואטיקה של לוין . זהו סיכום גבישי - תמטי , פואטי וביוגרפי . מבחינה תמטית עולה בו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

מרכז הקשרים, אוניברסטת בן-גוריון בנגב