חלק ראשון: "הרואה את המתים" יש לו מה לעשות - תיאטרון פוליטי וחברתי