ביבליוגרפיה

אלון ארי , עלמא די , שדמות , 1990 אליאור רחל , חירות על הלוחות-המתשבה החסידית ומקורותיה המיסטיים , הוצאת משרד הביטחון , סדרת האוניברסיטה המשודרת , 2002 אמית יאירה , ספר שופטים - אמנות העריכה , מוסד ביאליק , 1992 אמית יאירה , היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא , משרד הבטחון / אוניברסיטה משודרת , 1988 בובר מרטין , נתיבות באוטופיה , עם עובד , 1983 בובר מרטין , תעודה ויעוד , הספריה הציונית , תשכ " א ברדיצ'בסקי מ . י , על הקשר בין אתיקה ואסתטיקה , הקבוץ המאוחד / ספרית פועלים , 1986 ברינקר מנחם , עד הסימטה הטבריינית - סיפור ומחשבה ביצירת ברנר , עם עובד , 1990 ברנביא אלי ( עורך , ( אטלס תולדות ישראל , משכל , 1999 גוברין נורית , מאורע ברנר , המאבק על חופש הביטוי , יד בן צבי , תשמ " ה גירץ קליפורד , פרשנות של תרבויות , כתר , 1990 דובנוב שמעון , מכתבים על היהדות הישנה והחדשה , דביר , תרצ " ז הופמן יאיר , שלמות פגומה , מוסד ביאליק / אוניברסיטת תל-אביב , 1995 הרצל תיאודור , אלטנוילנד , בבל , 1997 טל אוריאל , מיתוס ותבונה ביהדות ימינו , ספרית פועלים , 1987 יהושע א . ב , בזכות הנורמליות , שוקן , 1980 יצחקי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית