ייחוד לימודי תופעת המשיחיות, המיסטיקה והמגיה ביהדות

תופעת המשיחיות בימינו ובעידני העבר תילמד תוך עיון ודיון בניגוד בין הציונות החילונית , המחוללת תפנית בהיסטוריה היהודית , לבין התנועות המשיחיות הדתיות אשר לחמו בה בעבר ומסכנות את הגשמתה בהווה . יילמדו הדומה והשונה בין רעיונות המשיחיות הלאומית של תנועת שבתאי צבי , בין רעיונות המשיחיות ביהדות האורתודוכסית , ובין "המשיחיות החילונית " של הציונות בימינו . יילמדו גם תרומת חזון הנביאים למשיחיות ותרומת השבתאות להתפתחות מושג הלאומיות היהודית . לימוד של יצירות המיסטיקה היהודית ותולדותיה מנקודות המבט של המחקר והביקורת הרציונליסטית בת ימינו , מפנה את הלומד אל מבחר מיצירות הספרות וההגות המיסטית אשר תרמו לעושרה של התרבות היהודית וליצירות אשר התנגדו למסרים ולתפישת העולם שהושפעה מהמיסטיקה . התוודעות לספרות המיסטיקה ותרומתה ליצירות המיתולוגיה היהודית הקבלית תסייע להכרת התפתחות הדת היהודית בעידן ההלניסטי ובימי הביניים , המצאת העולם הבא , החיים שלאחר המוות והישויות האלוהיות הרבות שנוספו על יהוה התנ"כי . התוודעות לכל אלה תסייע להבנת תנועות מיסטיות הספיריטואליסטיות " ביהדות ימינו - זיקתן לתנועות המיסטיות בתו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית