גישה חילונית והומניסטית ללימוד מהפך בית הכנסת והקהילה

לימודי תולדות הקהילה היהודית , התפתחותה , התפרקותה עם האמנסיפציה , והנסיונות לשיקומה בימינו , יתקשרו ללימוד היוולדותה של קהילת התרבות ביהדות בזכות המהפך הדתי והחברתי שהיה כרוך בייסוד בית הכנסת ובהחליפו את מקום בית המקדש . רפורמה בסיסית עוברת על בתי הכנסת ברוב היהדות הדתית בימינו - בתנועותיה הרפורמיות והקונסרבטיביות . התוודעות לרפורמה זו תחשוף את השינויים המהירים המתחוללים ביהדות הדתית בהווה - כגון : ביטול עזרת הנשים , מינוי רבנים וחזנים מקרב הנשים , שינוי בתפקידי בית הכנסת והפיכתו מחדש למרכז קהילתי , עימות בתי הכנסת של זרמי הרוב ביהדות הדתית עם בתי הכנסת של זרמי המיעוט האורתודוכסיים . התחקות אחרי תולדות בית הכנסת בשנותיו הראשונות תגלה את הניגודים המהותיים בין בית הכנסת לבין בית המקדש : לא בית אלוהים אלא בית הקהילה , לא מקום קרבנות אלא בית חינוך ותפילה . בית הכנסת לא שייך למימסד דתי מרכזי אלא לקהילה עצמאית המממנת אותו , ממנה את הרב ומפטרת אותו . בית הכנסת היה למהפכה בסיסית בתולדות כל התרבויות המערביות . ביהדות , בנצרות ובאסלאם הוא החליף את בית המקדש ואת פולחני הקרבנות . בכל הדתות הוא זי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית