גישה חילונית ללימוד "הספרות בתנ"ך - והתנ"ך בספרות"

תפיסת היצירות התנ"כיות כיצירות ספרות שלמות ( תוך מודעות לגרסאות ולמקורות הרבים הגלומים בהן , ( מתבססת על פרשנות הפשט , על הפרדה בין ספרות המדרש והאגדה לבין ספרות המקרא , ועל עיון ודיון ספרותי ביצירות כרומן האבות והאמהות , איוב , קהלת , שירת הבריאה ושירים דתיים בתהלים , שירים חילוניים בשיר השירים , רטוריקה פיוטית בנביאים , סיפורים קצרים כרות , תמר ויונה , רומנים היסטוריים בשמואל ומלכים , כרוניקות כדברי הימים וכד . ' לימודי יצירות התנ " ך כיצירות ספרות ייערכו תוך עיון ודיון בהיבטים האסתטיים , בדרכי העיצוב ובמשמעויות של העלילה והצגת הדמויות , בערכים ההומניסטיים של היצירה , הכוללת תאורי גיבורים החוטאים נגד עיקרי המוסר , ותוך הערכתן של היצירות הספרותיות כתעודות היסטוריות , המעידות על אורחות חיים והלכי רוח , אמונות דתיות וסדרי שלטון ומדיניות . לימודי הספרות בתנ " ך ישתלבו בלימודי התנ " ך בספרות ובאמנות . אלה יכללו פרקי עיון ודיון בזיקת חיי היצירה והתרבות העברית בהווה לתנ"ך , בזיקת הישראליים לאתרים התנ '' כיים , ובמשמעות הממצאים הארכיאולוגיים מתקופת התנ " ך . פרקים יוקדשו ליצירות תנ"כיות כמקו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית