התנ"ך כמודל למבחר יצירות מייצג

התנ"ך הוא אנתולוגיה המהווה מודל מופתי לייצוג עידן תרבותי באמצעות מבחר יצירות מכל הז ' אנרים הידועים בספרות הבלטריסטית , הדוקומנטרית והעיונית . אף שאין בו תמונות של יצירות האמנות הפלסטית היהודית העשירה שהתפתחה בכל הכפרים , הארמונות , על כל גבעה ותחת כל עץ קדוש , ובעיקר בבתי המקדש ובמזבחות הגדולים ליהוה - בירושלים , בבית אל ובדן - יש בו תאורים מילוליים מפורטים גם של יצירות אמנות אלה . לימוד תרבות העם היהודי בעידן התנ " ך יכול על כן להתבסס על מבחר היצירות שהוכללו בו על ידי עורכיו , בצירוף מבחר מיצירות אחרות שנוצרו באותה תקופה בתרבות העם היהודי ובתרבויות העמים שהשפיעו עליה ועל יצירותיה המקוריות . מדיניות העריכה של התנ"ך מתבטאת בהכללת יצירות מכל הז'אנרים הספרותיים , תאורי יצירות ותופעות המייצגים זרמי דת ואידיאולוגיה שונים ומתנגשים , פרקי היסטוריוגרפיה ותעודות בעלות רמות שונות של אותנטיות היסטורית , פרקי ביקורת נוקבת הנותנים פתחון פה לאופוזיציה פוליטית ודתית , פרקי יצירה המתארים את אורחות החיים , המשפחה והיחסים בין חבריה ואת היחסים בין בני עמים שונים , פרקי פילוסופיה ופיוט , ביטויי אמונה באל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית