הייחודי ללימודי תולדות התרבות והיצירה בעם היהודי

ההיסטוריוגרפיה של תולדות היצירה הרוחנית והאמנותית , ושל תולדות הפולחנים , המנהגים , אורחות החיים , הלבוש , המשפחה , הקהילה , התקשורת , והחינוך - עדיין נמצאת בראשית התפתחותה . רוב ההיסטוריונים ורוב מורי ההיסטוריה עוסקים בעיקר בתולדות הציביליזציה - תולדות המדינות והמדיניות , המסגרות החברתיות , הטכנולוגיה , הכלכלה , היחסים בין העמים , הכיבושים , המלחמות והבריתות , המימסדים הדתיים והאזרחיים והיחסים ביניהם . לימודי תולדות היהדות כתרבות של העם היהודי שונים על כן מרוב לימודי ההיסטוריה של עם ישראל ושל העמים האחרים הנהוגים בימינו . הגישה ללימודי ההיסטוריה של הציביליזציה והתרבות כאחת , מנוגדת לגישה הא היסטורית בחינוך היהודי הדתי אורתודוכסי הקיצוני , ממנו נעדרים עד היום לימודי ההיסטוריה של העם היהודי ושל שאר העמים . לימודי תולדות התרבות של העם היהודי בימינו ובכל עידן בתולדותיה מתבסס על עיון ודיון במבחרים מתוך היצירה היהודית בכל התחומים - ספרות , אמנות , דת , מנהגים , חינוך , תקשורת , יחסי משפחה וקהילה .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית