גישה ייחודית ללימוד האמונות והדעות הרווחות ביהדות

התוודעות לאמונות הרווחות בקרב היהדות החופשית מדת ההלכה , בה חיים המחנכים והחניכים כאחד , תעשה באמצעות עיון ודיון בטקסטים המביעים אמונות אלה . רוב היהודים החילוניים מתקשים בהגדרת אמונותיהם , אך מכירים בהן כשהם פוגשים את ניסוחיהן בטקסטים של הוגים , סופרים או מרצים המציעים ניסוח מילולי לאמונה של יהודים חופשיים מדת ההלכה . דוגמאות לכך אפשר למצוא ביצירותיהם של אחד העם , ביאליק , ברנר , א . ב . יהושע , עמוס עוז , ישעיה ברלין , בובר , הרצל , ברל כצנלסון , בן גוריון , ז ' בוטינסקי ואחרים . התוודעות לאמונות הרווחות ביהדות בה אנו חיים משתלבת בהתוודעות לאמונות הרווחות ביהדויות הדתיות , כגון - היהדויות האורתודוכסיות ( על זרמיהן וניגודיהן , ( הרפורמיות , הקונסרבטיביות , הרקונסטרוציוניסטיות , המיסטיות קבליות והאחרות .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית