תפקידי טקסים בחיי יחיד וחברה

לימוד תפקידיהם של ריטואלים - טקסים סמליים - בחיי יומיום ובחגיגות חגים לאומיים ומועדים אישיים ( קבלת תינוקת או תינוק לקהילה , בת ובר מצווה , נישואים , אבל ) ייעשה תוך השוואה בין טקסים יהודיים לטקסים של עמים אחרים . לימוד השוואתי מעין זה יצביע על המשותף לחגים יהודיים ולחגי העמים האחרים , על מקורות החגים כחגי טבע , חגי קרבן , חגים היסטוריים ואחרים . לימוד משמעותם של הסמלים הגלומים בטקסים ובטקסטים המלווים אותם , יעודד את הלומדים לביקורת ולמברור יצירתי של טקסים , סמלים וטקסטים חדשים אשר באמצעותם יעצבו את דרכי החגיגה של חגיהם ומועדיהם . לימוד החגים כאשנבים ליהדות ולתולדות תרבותה עשוי להעמיק את הבנת ההמשכיות וההתחדשות המתמדת שאפיינו ומאפיינים את התפתחותה של תרבות העם היהודי והתמורות הקיצוניות המתחוללות בה בכל עידן .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית