יום כיפורים כיום ריקודים בעידן התנ"ך

תולדות כל חג פותחים צוהר לתולדות היהדות כולה . הכרות עם מנהגים וטקסים , תולדותיהם ומשמעותם בימים ההם ובזמן הזה , מצביעה על התמורות המהפכניות שחלו בהם בעידנים השונים . לדוגמה : חג יום הכיפורים מוצג במשנה כחג שמחה וריקודים בעקבות הקרבת השעירים לעזאזל ובקשות הכפרה של הכהן הגדול בבוקרו של יום . התפתחותו של חג זה , תכני התפילות שבו , יצירות הפיוט הכלולות בו , משמעותו לאנשים דתיים וחילוניים , היסודות המיתולוגיים שחדרו אליו , הגורמים לחרדת מוות בקרב המאמינים כי ביום זה נגזר דינם , וההצהרות של יהודים דתיים קבל עם ועדה כי כל נדריהם ושבועותיהם והבטחותיהם בטלים ומבוטלים , כל אלה יהיו לחומרי לימוד , עיון ודיון . התמורות שהתחוללו ביום הכיפורים בעבר ובימינו מאירות פרקים בתולדות תרבות העם היהודי - הדתית והחילונית כאחת .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית