הייחודי בחינוך החילוני הומניסטי לדמוקרטיה ולהומניזם

החינוך להפנמת ערכי הדמוקרטיה וההומניזם הוא אחד מעיקרי החינוך היהודי ההומניסטי ( כשם שהחינוך לעליונות ההלכה ולקדושתה מונח ביסוד החינוך היהודי החרדי המסורתי . ( חינוך להפנמת ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים כולל לימוד סוגיות ביהדות המתייחסות לנושאים אלה , בצד פעילות חברתית המגשימה ערכים אלה . הלימוד יכלול עיון ודיון בטקסטים הנותנים ביטוי לדמוקרטיה ולערכי ההומניזם בימינו ואשר השפיעו על עיצובם - כגון : מגילת העצמאות , מגילת זכויות האדם של האומות המאוחדות ומגילת העצמאות של ארה"ב . רלוונטיות נושאי לימוד אלה לחיי הלומדים מוענקת להם על ידי המציאות הפוליטית בישראל אשר במרכזה עומד הסכסוך בין עיקרים דמוקרטיים לבין האמונה בעליונות ההלכה ומצוותיה על חוקים שהתקבלו בפסיקת הרוב , או בפסיקת בתי המשפט של המדינה הדמוקרטית . ערכי הדמוקרטיה וההומניזם ממלאים תפקיד מרכזי ביהדות ימינו , בהנחותם את חוקיה של המדינה היהודית . ביהדויות העבר באו ערכים אלה לביטויים בדיברות , בעמדת הנביאים בתנ " ך , שהעדיפו צדק סוציאלי על פולחן דתי , בסיכומו של הלל את "כל התורה , " בעיקרון פסיקת הרוב שהתקבל בתלמוד , ובאמונה של רבים מיוצר...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית