הייחודי בגישה החילונית הומניסטית להגדרת מושגי המפתח

אמונות מנחות את המשמעות שאנו מייחסים למושגים , ואת הגדרתם המתארת את התפקיד שהם ממלאים בשיח ובהידברות . לימודי יהדות של יהודים חילוניים והומניסטיים כוללים עיון ודיון בהגדרות של מושגי מפתח כגון : "יהדות" י שם לתרבות פלורליסטית ומתפתחת של העם היהודי , הכוללת את תרבותו הדתית והחילונית . : "יהודיות" כינוי לחברותו של אדם בעם היהודי בגלל מוצאו המשפחתי , או בגלל הצטרפותו לעם באחת הדרכים הרבות בהן הצטרפו אנשים ונשים לעם היהודי מאז ימי התנ " ך ועד ימינו . " זהות יהודית : "ישראלית מודעות לחברות בעם היהודי בישראל , הנבדלת מ"זהות פלשתינאית ישראלית , " או מ " זהות יהודית אמריקנית" . 'וכד " מקורות היהדות : " יצירות המייצגות את תרבות העם היהודי ואת הזרמים בתוכה בכל אחד מעידני תולדותיה . " ערכים יהודיים : " ערכים הומניסטיים כלל אנושיים בלבושם היהודי ( כמו הכלל של הלל "לא תעולל לזולתך את השנוא עליך" אשר הוא ראה בו את עיקרה של כל התורה היהודית ( . הגדרות מושגי מפתח כגון אלה מהוות בסיס להידברות בין בעלי השקפות שונות המשתתפים בשיח לימודי היהדות . העיון והדיון בהגדרות אלה ובטקסטים השונים המתייחסים אליהן יהי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית