היסטוריה מתחילה מן ההווה

כל מחקר ולימוד היסטוריה מתחיל מן ההווה - לאור ממצאי המחקרים שנעשו בו , ההשקפות הרווחות בו והנושאים המעניינים את ההיסטוריונים וקוראיהם . יהדויות העבר נלמדות אף הן מנקודות התצפית בהווה : יצירות המחקר , הספרות וההגות הרווחות בקרב רוב היהודים בימינו , מאירות באור חדש את מורשת התרבות ואת האירועים , המנהגים , האמונות והדעות שרווחו בעבר . מבחרים חדשים מכלל היצירות והתעודות מאוצר תרבות העם היהודי מנחים את הלומדים על כל עידן בתולדות היהדות . דרכים חדשות ונושאי לימוד חדשים בלימוד היהדות כתרבות נבדלים מדרכי לימוד היהדות כדת הלכה . התרבות החילונית ביהדות נלמדת לצד התרבות הדתית , ועברה של היהדות מואר מנקודות המבט של המחקר המדעי שהתפתח ביהדות החילונית .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית