התחדשות העברית כשפת דיבור

התחדשות העברית כשפת דיבור ויצירה באירופה בסוף המאה ה 9 ו ובארץ ישראל במשך כל המאה ה , 20 העניקה חיים חדשים לטקסט התנ '' כי המקורי בתודעת חניכי התרבות העברית . ילדים אשר שפת האם והאב שלהם היא עברית נהנים מהזדמנות נדירה לקרוא יצירות מלפני אלפיים עד שלושת אלפים שנה , בשפה המקורית שבה נכתבו , בשפה הקרובה לשפת הדיבור היומיומי שלהם . יודעי עברית בישראל , המשתמשים בעברית כשפת דיבור , תקשורת ויצירה , מבינים את רוב הביטויים הלשוניים מהם מורכבות יצירות התנ " ך . על כן רווחת פרשנות הפשט בקרב קוראי העברית החופשיים מהחובה להצמיד לכל טקסט תנ " כי את פירושיו המסורתיים הרווחים ביהדות הדתית אורתודוכסית . בקריאת התנ " ך בדרך הפשט חוזר יעקב להאבק באל בפניאל , "פנים אל פנים" כפי שהוא אומר בלשון המובנת לכולנו . המלאך שהומצא על ידי הפרשנים , שוב נעלם מהספור המקורי , אשר מעולם לא היה בו .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית