ספרי פרשנות הפשט הקדומים: תרגום השבעים

פרשנות הפשט היתה הדרך העיקרית לקריאה בספרות התנ " ך כבר בעידן ההלניסטי , כפי שמעידים התרגומים הראשונים של היצירות בספרות זו . שנים רבות לפני חתימת התנ " ך החלו בקהילות דוברות יוונית וארמית לתרגם את היצירות שקודשו במסורת ואשר עתידות להיכלל באנתולוגיה התנ"כית . כל תרגום יכול להיות גירסה פרשנית מדרשית המייצגת את המקור על ידי ביטויים בעלי משמעות הרחוקה ממשמעותם המקורית . אך רוב התרגומים שהחלו להיווצר כבר בראשית העידן ההלניסטי ביזנטי , הלכו בדרך הפשט - מצאו ביטויים לשוניים דומים במשמעותם לאלה שבמקור . ספרים רבים מאלה שנכללו אחר כך בתנ '' ך העברי , היו מקובלים כספרי קודש מסורתיים כבר במחצית האלף הראשון לפנה '' ס . "תרגום השבעים " - מעברית ליוונית - שהחל במאה השלישית לפנה " ס , מילא תפקיד מרכזי בתרבות היהודית ובתרבות העמים , בהציגו את היצירות התנ " כיות בנוסח קרוב לזה של המקור , ובאופן שאפשר לדוברי יוונית במזרח התיכון ובדרום אירופה להתוודע ליצירות מופת בספרות העברית , ליסודות התורה והאמונה המונותאיסטית של משה והנביאים ולמורשת ההיסטורית היהודית שנתקבעה ביצירות אלה כבסיס התודעה הלאומית היהודית ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית