קרבה רוחנית לספרות התנ"ך ביהדות החילונית בישראל

רבות מן האמונות הרווחות ביהדות החילונית ההומניסטית קרובות לאמונות שרווחו בחוגי המונותאיזם המוסרי ביהדות התנ " ך ובתורת הנביאים , לבד כמובן מהאמונה של חילוניים כי האדם ברא את אלוהים , מול הסופרים התנ"כיים שעיצבו את האלוהים ביצירתם , אך האמינו כי אלוהים ברא את האדם . כמו הנביאים , מעדיפים גם יהודים חילוניים מעשי צדק וצדקה על תפילות וקרבנות לאלוהים . כמו סופרי התנ"ך אין החילוניים מאמינים בחיים אחרי המוות ובעולם הבא . כמוהם הם מאמינים שהצדק חייב על כן להעשות כאן ועכשיו , כיון שאין לדחות את העונש והגמול לעולם הבא שאיננו . כמו משה והנביאים מאמינים גם חילוניים הומניסטיים בערכים אוניברסליים , כמו אלה המנוסחים בדיברות , לפיהם נשפטים כל העמים , כולל עם ישראל , שאיננו עם עדיף בעיני האלוהים , כפי שטוען עמוס , אלא אחד העמים הרבים שבהם מטפל האלוהים האוניברסלי - כמו כושים , ארמים או פלשתים . כמו במונותאיזם התנ " כי מאמינים גם ביהדות החילונית כי יש לאסור ולגרש כל מכשף ומכשפה , כל קוסם ומגיקן המצליחים להונות את הציבור בכוחם העל טבעי ומנצלים את הונאתם לצבירת כוח פוליטי . כיון שבאורחות החיים של יהודים חי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית