הסטיות מהמונותאיזם התנ"כי - במסגרת הדת היהודית

המונותאיזם - האמונה בבלעדיות האל היחיד , במופשטותו ובמוסריותו - כפי שנוסח על ידי מחברי ספורי משה וספרי הנביאים , הוא אחת התרומות המשפיעות ביותר של היהדות לתרבות העמים , אך גם ביהדות עידן התנ"ך אפיין המונותאיזם רק אחת מהיהדויות שבה . למן עידן ההלניזם ועד תקופת ההשכלה התמזגה הזהות היהודית הדתית עם הזהות היהודית הלאומית . יהודים היו , בעיני עצמם ובעיני האחרים , אנשים המחזיקים בדת ישראל ושומרים את מצוותיה . הדת היהודית היתה דת לאומית , דתו של עם אחד , לעומת הדתות הנוצריות והמוסלמיות , שהן דתות בינלאומיות . הפיצול התרחש הפעם בתוך הדת היהודית . זרמים שונים החזיקו באמונות , בדעות , בפולחנים ובעמדות מנוגדים אלו לאלו . מול האמונה מימי התנ " ך בבלעדיות החיים והעולם הזה , נוצרה והתפתחה בדת היהודית האמונה בחיים שלאחר המוות , בעולם הבא , בדחיית העונש ובגמול לחיים שלאחר המוות . מול האמונה בבלעדיות האלוהים , פלשה לדת היהודית האמונה באוכלוסיה גדולה וגדלה של יצורים אלוהיים נוספים - מלאכים , שטן ושדים , ואלות כשבינה ולילית , בנות זוג לאלוהים . יצורים אלוהיים נוצרו ביצירות ספרות , כספרות יורדי המרכבה והה...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית