פלורליזם תרבותי מאפיין את היהדות בכל עידניה מאז טרום התנ"ך

יצירות הספרות התנ " כית מהוות , כאמור , עדות היסטורית בייצגן מציאות חברתית , תרבותית ודתית שבה נוצרו יצירות אלה ואשר אותה הן מתארות . בנוסף למיגוון הדעות והאמונות המוצגות מפי דוברים שונים בספרות התנ " כית , מרובים בה תאורים מפורטים של מנהגי דת ופולחן שהיו רווחים בעם ישראל . בספרי ההיסטוריונים התנ " כיים ( כבשופטים , שמואל א ' וב , ' מלכים א' ( 'וב ובנאומי נביאי יהוה , מתוארת ומיוצגת תרבות ישראלית רב דתית אשר רווחה בכל שדרות העם , בחצרות המלכים ובקרב מאות הנביאים הישראלים שעבדו את הבעל והעשתורת . הפוליתאיזם אפיין את תרבות רוב עם ישראל בשתי ממלכותיו . עמדתם הביקורתית של ההיסטוריונים והנביאים , המוקיעים תופעה זו של רובדיות , מחזקת את אמינות עדותם כי אכן כזה היה המצב . לפי עדויות אלה עבדו רוב הישראלים בערים ובכפרים את אלוהי העמים הכנעניים , בנוסף או במקום עבודתם את יהוה , אלוהי עם ישראל . פסל האשרה , אם האלים הכנעניים , עמד בבית מקדש יהוה בירושלים , לפי עדויות ההיסטוריונים התנ"כיים , שני שליש מ 370 שנות קיומו ( לפי מניינו של רפאל פטאי . ( פסלי עשתורת ובעל הוצבו על ידי המאמינים הישראלים "ע...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית