הקונפליקט בין אדם לאלוהים בספרות התנ"ך

אחד מהנושאים המשותפים ליצירות תנ"כיות רבות הוא הקונפליקט בין הגיבור הספרותי אלוהים לגיבורים הספרותיים האנושיים . הוא מבוטא בספורים ריאליסטיים , כברומן האבות והאמהות ב " , "בראשית החל מתאור הוויכוח על סוגיית מוסריות העונש הקולקטיבי , המתנהל בין אברהם לאלוהים , כשהאחרון שולח את שליחיו להרוס את סדום ועמורה . אברהם מאשים את אלוהים על שהוא שופט כל הארץ שאינו עושה משפט , כיון ששואת הרס והרג תושבי ערים שלמות , כמו השואה שהשמידה את סדום ועמורה , אינה מבחינה בין צדיק לרשע ואינה יכולה להחשב למשפט צדק . אחד משיאי המאבק בין האנושי לאלוהי מיוצג בספור יעקב , הנאבק וגובר על גורלו בכל מעשיו ומנצח לבסוף את האל עצמו במאבק פנים אל פנים ב " , "פניאל מקום שיעקב כינהו כך כיון שראה בו את אלוהים "פנים אל פנים" כששרה ויכול לו . הקונפליקט בין האל לאדם חוזר ומתגלה ביצירות סוריאליסטיות כיונה , המאשים את אלוהיו בעודף סלחנות , חסד ורחמים כלפי ממלכות רשעות , וכאיוב שאינו מסכים עם צידוק הדין של חסידים שוטים החושבים כי השואה שהרגה את בניו ובנותיו של איוב , היא תוצאה של חטאו . הטלת האשם בשואה על קורבנה על מנת להסיר אשמ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית