שתי גרסאות לבריאה: שיר היווצר היקום וספור חטאו הקדמון של האלוהים

שיר הבריאה , הפותח את האנתולוגיה התנ " כית ואשר על נשגבותו כבר עמד לונגינוס בעידן ההלניסטי ( בספרו "על הנשגב , (" מתחיל בעיצובו של הגיבור הספרותי אלוהים בדמותו ובצלמו של האדם . אלוהים מוצג כאן כהתגלמות וסמל הכוח ושאיפת היצירה האנושית . הגיבור הספרותי אלוהים , שהוא בשיר הזה זכר ונקבה כאחד , בורא את האדם בדמותו . אנושיותו של האל מודגשת בקריאות שמחה וגאווה שהוא משמיע עם תום היום בעבודת הבריאה , כשהוא מסתכל ביצירתו והיא טובה ולעתים אפילו טובה מאד בעיניו . אך בסופו של שבוע עבודה מפרך , נזקק גם האלוהים למנוחה , והוא שובת מכל המלאכות אשר ברא לעשותן , וממציא את השבת וחוקיה - החוקים השוויוניים הראשונים בעולם . את בריאת היקום והחיים בכדור הארץ , רואה מחבר שיר הבריאה כתהליך אבולוציוני - ממפץ האנרגיה של האור בתוך התוהו , דרך היווצרות גופי שמים ותנועתם היוצרים את הזמן וחלוקתו לימים ולילות , חלוקת החלל לשמים וארץ , היקוות המים שעל פניה , היווצרות החיים שבמים ופלישתם לאוויר וליבשה כשרצים מתרבים , עד הופעת היונקים בשיא התפתחותם - האדם , זכר ונקבה , שניהם ראשוניים ושווים בהיווצרם , משתלטים והולכים על כ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית