הדיון בתפקידי התנ"ך בחיי היהדות כתרבות

איזה תפקידים ממלא או מילא התנ"ך ביהדות כתרבות העם היהודי ? כיצד פעלו היצירות הספרותיות שבתנ " ך על תודעת המורשת ההיסטורית והתרבותית של חניכי היהדות ? מאיזה בחינה מהווה התנ"ך עדות היסטורית למציאות תרבותית , רוחנית וחברתית אשר שררה ביהדות עידן האלף הראשון לפני הספירה ? מה הם מאפייניה הייחודיים של אנתולוגיה ספרותית זו המאפשרים לה למלא את תפקידיה השונים בתרבות העם היהודי ? מה תפקידי התנ " ך - על יצירותיו הדתיות והחילוניות - בחיי התרבות ובחינוך של יהודים חילוניים ? כיצד משפיעות אמונות של יהודים חילוניים על גישתם לתנ"ך ולמבחר מקורות היהדות ? מדוע רווחת ביהדות החילונית גישתו של בובר לפגוש תחילה את היצירות בתנ"ך ב '' , "עירומן באופן נפרד מיצירות פרשנות מסורתית , מדרש ומחקר ? עם שאלות אלה מתמודדים הפרקים הבאים .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית