פרק ראשון ספרות התנ"ך ותפקידיה בתרבות היהדות החילונית