פתוח הכושר הלשוני

חינוך הומניסטי מטפח את מותר האדם על כל חי בטבע - הכושר הלשוני שבו ניחן , יכולתו לתקשר באמצעות סמלים מילוליים המשנים את משמעותם לפי ההקשר וההסכמה של המשתמשים בהם . פיתוח הכושר הלשוני מתחיל מרכישת לשון האם והאב במסגרת התרבות הלאומית בה הם חיים . ביהדות התפוצה התפתח הכושר הלשוני מגיל צעיר ביותר בשל חשיפת ילדים למספר שפות נוספות על שפת האם והאב - מהן שפות יהודיות ( בעברית , אידיש , לדינו , מוע ' רבית , טאטית ודיאלקטים של שפות אחרות אשר רק יהודים דיברו בהן , ( מהן שפות עמים אחרים אשר בקרבם חיו יהודים . הכושר הלשוני מתפתח ככל שגדלה החשיפה ליצירות ספרותיות , תיאטרליות , רדיופוניות וקולנועיות ששפתן עשירה ורבת סגנונות , ובמידה שחשיפה זו ליצירות מילוליות משולבת בפיתוח כושר הדיבור , ההידברות , ההרצאה וארגון המחשבה המילולית להבעה ממוקדת ובהירה . לשם כך על החינוך ההומניסטי לחזור לשורשיו ולכלול במערכת הלימודים שלו לימודי רטוריקה מעשית - יצירת הרצאות והשתתפות בדיונים וויכוחים מגיל צעיר , תוך הסתמכות על יצירות ספרות בכל הז ' אנרים שלה . פיתוח כשרים לשוניים אינו מכוון רק לפיתוח התקשורת בין בני אדם למטר...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית