חינוך לדמוקרטיה ולמקורותיה ביהדות

החינוך ההומניסטי כולל חינוך לדמוקרטיה לא רק כמשטר היעיל ביותר מכל חלופותיו ( מבחינה כלכלית ובטחונית , ( אלא כמערכת אנושית יחידה המגינה על המיעוט , על היחיד ועל חופש היצירה התרבותית והחינוכית . החינוך ההומניסטי כולל התנסות בהליכים דמוקרטיים בכל גיל , בהתוודעות לאמונות ולדעות שפיתחו את הדמוקרטיה בעמים ובעיתים שבהם התפתחה . עיון ודיון ביצירות כאלה מאפשר התמודדות רעיונית עם בעיות המתעוררות בגלל הניגודים הפנימיים המתגלים במהלכי הדמוקרטיה והנובעים מעיקריה . דוגמה לכך היא עיקרון פסיקת הרוב שהתקבל על דעת חכמים בתלמוד , והושפע מעיקרי הדמוקרטיה היוונית , שהסתמך על האמור בתנ " ך : "אחרי רבים להטות . " המשכו של פסוק זה בתנ " ך - "ולא אחרי רבים לרעות " - מגלה את הקשיים שבקבלת עקרונות הדמוקרטיה ופסיקת הרוב ככלל שאין לו יוצאים מן הכלל . הציווי לקבל ולציית לדעת הרוב , כרוך באזהרה מפני היגררות אחרי הרוב כשהוא בלתי צודק , כשהחלטותיו רעות ומרעות ( כגון העלאת הנאצים לשלטון בהליך דמוקרטי בגרמניה . ( מסקנתם של חכמים רבים בתלמוד : יש לציית לרוב , ולשמר את דעת המיעוט , פן יצדק בעתיד ( ר ' יהודה , ( אך בשום פנ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית