חינוך בתרבות לאומית ובתרבויות העמים

החינוך ההומניסטי הקלסי כלל חשיפה למוסיקה ואמנויות , לספרות ופילוסופיה , לאמנויות הדיבור וההידברות , לתרבות הגוף וטיפוח אהבת היופי , למדעים ומתמטיקה . ככל שהתפתחה המודעות לתרבות כלל אנושית ( בהלניזם ובאימפריה הרומית , ( כן הפך החינוך בתרבות הלאומית לחלק מהחינוך לתרבויות העמים בקרבם חיה האומה . בעידן ההלניסטי התחנכו יהודים רבים בתולדות עמם ובספרותה הקלסית , בצד לימודי תרבות יוון ויצירות הקלסיקה שלה בפילוסופיה , בספרות ובאמנות . מאז ועד היום פועלת ביהדות , כבתרבויות לאומיות אחרות , מגמת הפתיחות לתרבויות העמים ומיזוגה בחינוך בתרבות הלאומית - כמו בעידן ימי הביניים באיזורי השפעת האסלאם והנצרות , כמו בעידן הרנסאנס וההשכלה - באיזור אירופה המרכזית והמערבית , וכמו בימינו - בישראל ובכל תפוצות העם היהודי . עניי הרוח המחנכים לעוני רוחני על ידי חינוך מסתגר במיגזר אחד של היהדות תוך התעלמות מעושרה , ממגוונה ומיצירתה בימינו , מתעלמים גם מתרבויות העמים . מערכות החינוך שהפכו למערכות הכשרה מקצועית או מדעית בלבד , מחנכות לבורות ולהתעלמות ממורשת התרבות המיוצגת ביצירות הקלסיקה של התרבות הלאומית והכלל אנושית ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית