מה בין פתוח כושר החוויה האמנותית ובין חינוך ליהדות

חשיפה ליצירות פיוטיות הגורמות לחוויה פיוטית , תגלה לחניך עולם הנאות שיעשיר את נפשו ואת חייו הרוחניים . היצירות שתגרומנה לחוויות אלה תמשכנה לחיות בזכרונו , לקשור אותו לזיכרון הקולקטיבי של התרבות בה הוא חי . בזכות חוויות אלה מתגוון ומעמיק הקשר הרגשי והתודעתי של האדם לתרבות המיוצגת ביצירות הפיוטיות הגורמות לו לחוויות אלה . חוויה פיוטית מיצירות אמנות כקהלת , שיר השירים , רומן האבות והאמהות , שיר הבריאה ושירים מתהלים , ומיצירות פרוזה ושירה יהודית , דתית וחילונית , שהתפתחו במשך אלפיים השנים מאז נחתם התנ " ך - תחשוף את חניכי החינוך ההומניסטי היהודי ליצירות פיוטיות ייחודיות בתרבותם . פיתוח כושר החוויה הפיוטית תוך חשיפה ליצירות קלסיות יהודיות ואחרות בכל העידנים , מתמזג בפיתוח המודעות למורשת ההיסטורית והתרבותית של העם היהודי ושל העמים בקרבם הוא חי . ההנאה מצורת המבע וממבנה היצירה , מהריגוש , מהרגשות ומהמחשבה , המתלווים לקליטתה , מחזקים את הזיקה ליצירות המייצגות עידנים וזרמים בתרבות היהודית . רוב בני האדם בימינו אינם זוכים לחינוך הומניסטי שיטתי . על כן הם רגילים להסתפק ביצירות בידור , גירוי וריגו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית